WARNING: INCOMPATIBLE BROWSER DETECTED.
YOU MAY EXPERIENCE SOME FUNCTION WILL NOT WORK.
PLEASE USE MICROSOFT INTERNET EXPLORER 6.0 OR LATER.

PengenalanMaklumat PermohonanHubungi Kami

SISTEM PERMOHONAN LESEN PERKAPALAN DALAM NEGERI (eDSL)

eDSL merupakan satu sistem atas talian (online) untuk membuat permohonan bagi Lesen Perkapalan Dalam Negeri (DSL).

Permohonan DSL boleh dibuat oleh syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan juga orang perseorangan yang mempunyai kewarganegaraan Malaysia.

Untuk mendapatkan akses kepada sistem ini pemohon hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan Urus Setia Lembaga Pelesenan Perkapalan Dalam Negeri, Kementerian Pengangkutan untuk mewujudkan akaun online. Syarikat yang memohon perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut:

1. Undang-Undang Tubuh Syarikat (Memorandum and Ariticle of Association)
2. Borang 24 di bawah Akta Syarikat 1965, yang telah disahkan
3. Borang 49 di bawah Akta Syarikat 1965, yang telah disahkan

Orang perseorangan yang ingin membuat permohonan perlu mengemukakan salinan kad pengenalan pemohon kepada pihak urus setia.

Dokumen-dokumen di atas boleh difakskan kepada nombor faks urus setia: 03-8888 0221 atau email: nur_asyiqin@mot.gov.my / sukhairy@mot.gov.my ataupun dihantar kepada alamat berikut:

Urus Setia
Lembaga Pelesenan Perkapalan Dalam Negeri
Bahagian Maritim,
Kementerian Pengangkutan Malaysia,
Aras 8, No. 26, Jln. Tun Hussein Presint 4,
62100 PUTRAJAYA

Pemohon yang telah mengemukakan dokumen-dokumen berkenaan dan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas akan dihubungi oleh pihak urus setia untuk pemberian kata nama dan kata laluan untuk mengakses eDSL.

USERNAME
PASSWORD

Tiada akaun?
:: Daftar di sini ::

PERTUKARAN PEGAWAI
SUKACITA MENGAMBIL MAKLUM PUAN NEETHA KUMARI PACHAYAPPAN TELAH DITEMPATKAN SEBAGAI KETUA PENOLONG SETIAUSAHA LPPDN MENGGANTIKAN EN. SUKHAIRY BERKUATKUASA PADA MEI 2015


GO-LIVE BLESS SYSTEM
Sila ambil perhatian bahawa Sistem BLESS akan menggantikan sistem eDSL secara sepenuhnya (go-live) pada 21 September 2015. Kementerian sedang dalam tindakan menyediakan latihan kepada syarikat secara berperingkat. Panggilan latihan kepada syarikat akan dilakukan dalam masa terdekat


ALAMAT DAN NO. TELEFON TERKINI LPPDN
ALAMAT :
UNIT LEMBAGA PELESENAN PERKAPALAN DALAM NEGERI,
BAHAGIAN MARITIM, ARAS 8,
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA,
NO. 26, JLN. TUN HUSSEIN PRESINT 4,
62100 PUTRAJAYA.
Tel : 03-8892 1179 (Pn. Neetha Kumari)
03-8892 1304 (Pn. Khairun Nur Asyiqin)
03-8892 1307 (Pn. Hasnah Samah),
03-8892 1310 (En. Habibi)
03-8892 1312 (Pn. Habibah),
03- 8892 1311 (Pn. Mariani)
03-8892 1313 (Pn. Siti Farhani)
Faks: 03-8888 0221
 Borang Permohonan Lesen
WARNING: INCOMPATIBLE BROWSER DETECTED.
YOU MAY EXPERIENCE SOME FUNCTION WILL NOT WORK.
PLEASE USE MICROSOFT INTERNET EXPLORER 6.0 OR LATER.